Top


Breadcrumbs


Kontaktní údaje


Kontaktní údaje:

MŠ Šťáhlavy

Smetanova 539

332 03 Šťáhlavy

tel.:377969282

mobil:739456400. 

Mateřská škola Šťáhlavy byla otevřena na současné adrese  30.května 1983. Během těch let se toho hodně změnilo.

 

V provozu jsou 4 třídy – Sluníčková, Kytičková, Berušková(únor 2008) a Motýlková(září 2013). Všechny třídy jsou smíšené.  K výzdobě tříd i výzdobě ostatních prostor, využívají učitelky svých nápadů a prací dětí. Škola nemá ložnice ani jídelnu. Vše se odehrává na třídách. Ke školce patří velká, prostorná zahrada, která svým vybavením zláká děti ke spoustě her. Režim dne je přizpůsoben programu dětí. Pevně je stanovena pouze doba jídla. Délka odpočinku po obědě se přizpůsobuje potřebám jednotlivých dětí.

 

Cílem všech zaměstnanců školy je, aby zde byly spokojené a šťastné děti, které dostanou maximum podnětů a poznatků pro rozvoj svého zdraví, samostatnosti a sebevědomí.

 

Během celého školního roku jsou pro děti připravovány různé výchovné, kulturní a sportovní akce včetně exkurzí do místních podniků, hospodářství, návštěvy divadel, besídky, polodenní výlety, maškarní karneval, návštěva ZOO…..

 

Vyvrcholením celoroční práce bývá „Pohádková cesta“ s tématickou náplní ŠVP pro všechny děti a „Spaní v MŠ pro předškoláky.“

 

V zimním období probíhá 1x týdně sanování a předškolní výcvik plavání – nyní v Rokycanech.

Nabízíme i Logopedické minimum, výuku Anglického jazyka

 

 

 

Projekt  „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“  sleduje vytvoření podmínek pro tělesnou, duševní i společenskou pohodu dítěte po celou dobu pobytu dítěte ve škole a výchovu dětí v předškolním věku ke zdravému životnímu stylu.

 

 

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou o dění v MŠ soustavně informováni, jak prostřednictvím nástěnky ve vestibulu a šatnách tak  i od paních učitelek a prostřednictvím těchto www stránek.

 

Ve spolupráci s rodiči pořádá škola mnoho akcí, jako např:  vánoční prodejní výstavku, jarní a podzimní úklid zahrady s posezením u ohně, Den Tatínků a Den Matek, oslavu MMD

 

Ředitelka školy: Mgr. Radka Saugspírová


by MoorfeusCZ